03/30SAT

NOBU-K×JAY×TAK Saito×Jay Stixx

START 1st Stage 19:00
2nd Stage 20:00
3rd Stage 21:00
TABLE CHARGE ¥500
MEMBER NOBU-K(Key)
JAY(Vo)
TAK Saito(Ba)
Jay Stixx(Dr)
BACK